Stichting MusicalBuddies

Doelstelling

De stichting MusicalBuddies heeft ten doel het promoten van culturele uitingen als dans, toneel en zang onder mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij, onder meer, door het produceren van een jaarlijkse musical voor en door mensen met en zonder een verstandelijke beperking. 

Geschiedenis

De basis van de stichting MusicalBuddies ligt bij vriendschappen die zijn ontstaan vanuit de stichting BestBuddies Nederland. BestBuddies legt verbindingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking om zo hun wereld te vergroten.

 

Vanuit één van die vriendschappen is het idee ontstaan om jaarlijks een musical op te voeren. In het begin op kleine schaal voor vrienden en familie in het buurthuis. Maar de ambitie was groot en in 2017 stonden de Buddies in een uitverkochte Leidse Schouwburg. 

 

Dit doorslaande succes vroeg om meer. Daarom is in 2018 de stichting MusicalBuddies opgericht om nog vele jaren mooie producties voor mensen met en zonder verstandelijke beperking op het toneel te kunnen zetten.

Bestuur

Paul Schuiling

voorzitter

Dennis Krokké

secretaris

Frank Pijnenborg

penningmeester

Mirte van der Graaf

algemeen bestuurslid

Sanne Baart

algemeen bestuurslid


Onze stichting draait volledig op de vrijwillige inzet van ons team.

Beleidsplan

Binnen het beleidsplan voor 2018 zijn de doelen voor 2018 vastgesteld. Deze luiden:

 

1. Het stimuleren van talenten en mensen in hun kracht zetten

MusicalBuddies vindt het belangrijk om zowel jonge mensen met een beperking als haar vrijwilligers zo goed mogelijk te faciliteren in het verwezenlijken van hun eigen dromen. MusicalBuddies wil met de productie “Popcorn King” aantonen dat iedereen talenten heeft die tot uiting komen op het moment dat je werkt vanuit je eigen kracht en mensen om je heen hebt die je stimuleren en aanmoedigen het beste uit jezelf te halen.

 

2. Het tonen van de kracht van verbinding

MusicalBuddies wil aan een breed publiek laten zien wat de kracht is van de vriendschap en samenwerking tussen jonge mensen met en zonder verstandelijke beperking, te weten: het neerzetten van een complete musical in een uitverkocht Oude Luxor Theater. Voorgaande jaren hebben laten zien dat deelname aan de musical het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het gevoel van “erbij te horen” van de jonge deelnemers met een beperking hebben doen toenemen.

 

3. Het opbouwen en versterken van het (regionale) netwerk

In de uitvoering van de musicalproductie zal worden samengewerkt met (lokale) bedrijven, organisaties  en zorginstellingen. Met deze onderlinge samenwerking wordt naar een gemeenschappelijk doel toegewerkt: het vergroten van de participatie van jonge mensen met en zonder verstandelijke beperking.  

 

4. Het neerzetten van een goede organisatie als fundament voor de toekomst

Met het oog op het jaarlijks kunnen blijven produceren van een musical, is het in dit eerste jaar van MusicalBuddies tevens het doel om een goed draaiende organisatie op poten te zetten, die zich daarvoor kan inzetten.

 

 

Wilt u ons volledige beleidsplan ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@musicalbuddies.nl.

Jaarverslag

Wilt u een beter inzicht in onze stichting en onze resultaten? Hieronder kunt u ons jaarverslag downloaden.

De stichting MusicalBuddies staat geregistreerd onder fiscaal nummer NL858439232B01.